NIE dla planów środowisk LGBT,
które zdeprawują dzieci i zniszczą normalną rodzinę.
 
 
Twoje dziecko chodzi do szkoły?
Czy chcesz mieć pewność,
że bez Twojej wiedzy nie będzie uczestniczyć w zajęciach dotyczących m.in. edukacji seksualnej, równości, tolerancji, różnorodności?
Pobierz, wypełnij i złóż wniosek w szkole/przedszkolu - link
 
 
Plan środowisk
genderowych i LGBT
 
 
Dla triumfu zła potrzeba tylko, żeby dobrzy ludzie
nic nie robili.
Edmund Burke
 
 

 
 
Pobierz, wydrukuj i rozdawaj broszurę, zawierającą mocne argumenty, pokazujące dlaczego powinniśmy być przeciwko szerzeniu homoideologii
 
 
Pobierz, wydrukuj
i rozdawaj broszurę dotyczącą edukacji seksualnej typu B
(tzw. seks edukacji)
 
 
Ilość wejść od początku
powstania strony (22.06.2014)
 
 
 
 
 
Kontakt: kontakt.stopgender.pl@gmail.com
 
 
Czy chcesz, aby:

- Twoje dziecko przymusowo uczono w szkole, że dobre i normalne są m.in. masturbacja, aborcja, wszelkiego rodzaju związki i działania seksualne, również te homoseksualne?
- zostały wprowadzone małżeństwa homoseksualne?
- w razie jakiegoś losowego zdarzenia, które uniemożliwi Ci opiekę nad dziećmi, zostały one adoptowane przez dwóch gejów? Czy Ty pragnąłbyś mieć dwóch ojców lub dwie matki?
- karano ludzi tylko za to, że nie wypowiadają się pozytywnie o homoseksualistach i nie są przychylnie nastawieni do aktywistów gejowskich?
 
Jeżeli Twoje odpowiedzi brzmią NIE, to przeczytaj krótkie informacje zawarte na tej stronie.
    
 Plan LGBT - zagrożeniem dla dzieci i rodziny
 
 
 
W wielu krajach homoseksualizm przedstawiany jest jako coś tak samo normalnego, jak heteroseksualizm. Ma to miejsce również w Polsce. Coraz częściej środowiska homoseksualne domagają się dla siebie większych praw. Poniższe informacje mają na celu przedstawienie m.in. badań naukowych i statystyk pokazujących, że spełnianie postulatów ruchów gejowskich jest groźne dla dzieci, rodziny i społeczeństwa.
 
Pamiętajmy że nie wszystkie osoby mające skłonności homoseksualne pragną tego, o co tak walczy garstka aktywistów gejowskich. Było to widać doskonale np. podczas manifestacji we Francji, gdzie przeciw wprowadzeniu prawa umożliwiającego zawieranie ślubów przez pary homoseksualne, protestowali również sami homoseksualiści. 


Plan aktywistów homoseksualnych


Środowiska homoseksualne nie chcą tylko ustanowienia samych związków partnerskich. Jak pokazują przykłady krajów, które uległy ich żądaniom, to dopiero początek ich roszczeń.
Dobrze pokazuje to raport fundacji Mamy i Taty „Przeciw wolności i demokracji - Strategia polityczna lobby LGTB w Polsce i na świecie: cele, narzędzia, konsekwencje”. Poniżej prezentujemy krótki fragment, całość dostępna na  http://www.mamaitata.org.pl/raporty/przeciw-wolnosci-i-demokracji

„W naszej ocenie cele lobby homoseksualnego na najbliższe lata to:
- dążenie do penalizacji tzw. mowy nienawiści ze względu na orientację seksualną,
- wprowadzenie do szkół tzw. edukacji seksualnej uwzględniającej poglądy ideologów LGBT na kwestię orientacji seksualnej,
- zrównanie związków partnerskich z małżeństwem,
- przyznanie parom homoseksualnym prawa do nieograniczonej adopcji dzieci.
- zaostrzenie walki z ludźmi, środowiskami i instytucjami nie zgadzającymi się z poglądami środowiska LGBT i wyrażającymi publicznie swój sąd w tej sprawie.”

Nie od razu domagają się oni tego wszystkiego, ponieważ wiedzą, że to spowodowałoby liczne protesty. Ten plan będą realizować powoli. Pierw związki partnerskie, a po jakimś czasie - gdy już społeczeństwo będzie oswojone - małżeństwa i adopcja dzieci dla osób tej samej płci.
 


Jakie konkretnie stoją przed nami zagrożenia? Oto kilka z nich:

 

# Wprowadzenie tzw. „mowy nienawiści”, czyli zakazu mówienia niewłaściwie o homoseksualizmie. Spowoduje to ograniczenie wolności słowa. Poza tym, mogłoby również dochodzić do nadużyć np. zdeklarowany homoseksualista, który nie zostanie przyjęty przez pracodawcę, może posądzić go o dyskryminację.# Obecnie w naszych szkołach jest nauczany przedmiot „Wychowanie do życia w rodzinie”, czyli edukacja seksualna typu A. Polega ona na wy­cho­wa­niu młodzieży do abs­ty­nen­cji sek­su­al­nej.
Środowiska LGBT domagają się wprowadzenia do szkół edukacji seksualna typu B (pro­mu­jącej prze­kaz wie­dzy na te­mat an­tykon­cep­cji, bez uwzględ­nienia za­sad moralnych). Pragną jej m.in. z tego powodu, że głosi ona, iż każda orientacja jest normalna, tak samo jak każdy związek, w tym homoseksualny.
Edukacja seksualna typu B (często nazywana seks edukacją) jest obecna w takich krajach jak np. Niemcy, Wielka Brytania czy Szwecja. Patrząc na efekty tej edukacji w tychże krajach, jasno widać że przynosi ona opłakane skutki. Niektóre z nich:
1. Obniżanie się wieku inicjacji seksualnej.
2. Większa liczba niechcianych ciąż i aborcji.
3. Wzrost zachorowań na choroby weneryczne wśród dzieci i młodzieży.
Na przykład w Niemczech takie zajęcia są obowiązkowe. Jeżeli nie posyła się na nie dziecka, to można nawet trafić do więzienia.

Zobacz przynajmniej jak w skrócie wygląda edukacja seksualna typu B, której domagają się środowiska genderowe i LGBT - uwaga szokujące materiały:

Posłuchaj jak wyglądają takie zajęcia w Niemczech:

 
 

# Adopcja dzieci przez pary homoseksualne sprawi, że dzieci które trafią do takich rodzin będą miały trudniej w życiu, niż gdyby zostały umieszczone w normalnych rodzinach (patrz MIT 10).
Pamiętając o informacjach zawartych w MITACH.6,7,8,9 i 10, niech każdy odpowie sobie sam na pytania: Czy pragnąłbyś mieć dwóch ojców lub dwie matki? Ma miejsce jakieś wydarzenie losowe i nie możesz zajmować się swoim dzieckiem, czy chciałbyś, aby Twoje dziecko trafiło pod opiekę dwóch gejów lub lesbijek?

 
 

 
 
Aby zobaczyć na konkretnych przykładach jak wielkie niesie spustoszenie dla dzieci i rodziny uleganie żądaniom środowisk LGBT, wystarczy np. obejrzeć poniżej umieszczony dokument: „Postęp po Szwedzku” oraz przeczytać o dramatycznej sytuacji w Kanadzie: „Do czego prowadzi legalizacja homozwiązków?” - http://www.pch24.pl/do-czego-prowadzi-legalizacja-homozwiazkow-,4528,i.html

„Postęp po Szwedzku”
Opis: „O upadku znaczenia rodziny w Szwecji. W materiale pokazano jakie jest podejście Szwedów do mniejszości seksualnych, dzieci, rodziny, pogrzebów.”
 
 
 

 
 
Aktywistka gejowska i pisarka rosyjska Pani Masha Gessen posiadająca również obywatelstwo amerykańskie, podczas dyskusji w Sydney powiedziała:
Nie chodzi o prawo homoseksualistów do zawarcia małżeństwa, ale o to, że instytucja małżeństwa powinna przestać istnieć. Walka o małżeństwa dla homoseksualistów zazwyczaj wiąże się z ukrywaniem tego, co mamy zamiar zrobić z małżeństwa..." - więcej na  http://www.fronda.pl/a/aktywistka-homoseksualna-naszym-celem-zniszczenie-instytucji-malzenstwa,28019.html

 Pamiętajmy

Homoseksualizm to zaburzenie niezależne od człowieka i nie można tych osób winić za to, że czują pociąg do tej samej płci. Mają oni wybór, mogą podjąć leczenie, albo nie. Należy im się szacunek, taki sam jak dla każdego innego człowieka.
To jednak wcale nie znaczy, że mamy spełniać roszczenia części tych ludzi, którzy domagają się dla siebie praw, jakie im się nie należą.
 
Hostowane na o12.pl